بیش از ۱۰ سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. IBS یک آژانس مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس
زبان‌

زبان‌هایی که‌ IBS با کمک آن می‌تواند به شما کمک کند

در‌ IBS و با تکیه به کارشناسان و مشاورین بین‌لمللی قادر خواهیم بود به زبان‌های زیر با مخاطبان خویش گفتمان، مذاکره و همکاری نماییم و به‌زودی ملیت‌ها و زبان‌های دیگری نیز به خدمات ما چندملیتی اضافه خواهد شد.

  • انگلیسی
  • فارسی
  • ترکی استانبولی
  • آذری
  • فرانسوی

IBS فراتر از یک ملیت و گسترده‌تر از یک قاره است.
برای ما مرزها معنایی ندارند و همواره در اندیشه کمک به کسب و کارها هستیم تا پیشرفت آن‌ها عامل رفاه اجتماعی در تمام نقاط جهان گردد.

بزودی این بخش فعال خواهد شد

از شکیبایی و حمایت شما سپاسگزاریم

برای اطلاع از فعال شدن بخش های مختلف محاسبه گر، لطفا آدرس ایمیل خود را با ما به اشتراک بگذارید. به محض فعال شدن این بخش به شما اطلاع خواهیم داد.